องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 66 [ 18 เม.ย. 2566 ]59
2 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 66 [ 18 เม.ย. 2566 ]58
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร66 [ 18 เม.ย. 2566 ]50
4 o41 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]113
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม 66 [ 6 ก.พ. 2566 ]89
6 o40 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ (Dos & Don’ts) [ 6 ก.พ. 2566 ]90
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร64 [ 5 ก.พ. 2564 ]260
8 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]271
9 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]220
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร63 [ 22 ม.ค. 2563 ]218
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา63 [ 20 ม.ค. 2563 ]209
12 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 63 [ 20 ม.ค. 2563 ]199
13 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2563 ]205
14 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]208
15 ประมวลจริยธรรม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]221
16 ประมวลจริยธรรมการเมือง 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]266
17 ประมวลจริยธรรมสภา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]217
18 ประมวลจริยธรรม 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]222
19 ประมวลจริยธรรมสภา 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]225
20 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]209
 
หน้า 1|2