องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]263
2 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน62 [ 1 พ.ค. 2562 ]199
3 ประกาศรายงานการประชุมบริหาร61 [ 8 ก.พ. 2562 ]199
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]203
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง62 [ 4 ม.ค. 2562 ]210
6 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต62 [ 1 ม.ค. 2562 ]213
7 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]242
8 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ค. 2561 ]220
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]204
10 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]202
11 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ต.ค. 2560 ]216