องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คะแนน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2566 ]29
2 รายงานการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 27 พ.ย. 2566 ]7
3 คะแนน ITA 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]77
4 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 11 มี.ค. 2565 ]154
5 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]152
6 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 9 มี.ค. 2565 ]107
7 คะแนน ITA 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]199
8 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]249
9 รายงานผลคะแนน ITA 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]227
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 พ.ค. 2564 ]244
11 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63 [ 8 มิ.ย. 2563 ]238
12 คะแนน ITA 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]197
13 แผนตรวจสอบภายในประจำปี61 [ 13 พ.ย. 2561 ]191
14 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]190
15 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 13 พ.ย. 2561 ]234