องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 9 มี.ค. 2566 ]32
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]34
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]153
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]45
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]225
6 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2563 (ครึ่งปีแรก) [ 22 มิ.ย. 2563 ]209
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]204
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 12 มิ.ย. 2562 ]208
9 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น61 [ 3 มิ.ย. 2562 ]198
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2561 ครึ่งปีหลัง [ 1 พ.ค. 2562 ]195
11 รายงานการติดตามแผน-ครึ่งปีแรก [ 4 ม.ค. 2562 ]196
12 รายงานแผนครึ่งปีแรก 2562 [ 15 ธ.ค. 2561 ]202
13 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2560-2562 [ 22 มิ.ย. 2560 ]213
14 แผนพัฒนาตำบลสี่ปี 2561-2564 [ 22 มิ.ย. 2560 ]212
15 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 [ 18 ก.ค. 2557 ]218
16 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2557-2559 [ 18 ก.ค. 2557 ]245
17 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2556-2558 [ 15 ส.ค. 2555 ]220
18 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2555-2557 [ 3 ม.ค. 2555 ]212
19 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2559-2561 [ 30 พ.ย. 542 ]210