องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผล-2566 [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
2 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]11
3 กฎบัตร-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]8
4 เผยแพร่กฎบัตร-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]5
5 สอบทานกฎบัตร-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]5
6 นโยบายและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]10
7 แผนการตรวจสอบประจำปี-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]6
8 รายงานผลการตรวจสอบ-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]10
9 การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ-พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2567 ]6
10 กฏบัตร ตรวจสอบภายใน 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]54
11 รายงานผลการตรวจสอบ [ 28 มิ.ย. 2566 ]85
12 การติดตามผล [ 28 มิ.ย. 2566 ]67
13 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 มิ.ย. 2566 ]62
14 คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 7 เม.ย. 2566 ]73
15 นโบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]122
16 กฏบัตรตรวจสอบภายใน 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]106
17 กฎบัตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]165
18 แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]185
19 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว65-67 [ 8 มี.ค. 2565 ]198
20 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]175
 
หน้า 1|2