องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล/แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 1 พ.ค. 2562 ]225
2 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2562 ]229
3 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]232
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล62 [ 1 เม.ย. 2562 ]231
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล61 [ 5 ต.ค. 2561 ]224
6 แผนอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 12 ก.ย. 2561 ]246
7 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 61 [ 1 พ.ค. 2561 ]225
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 18 ก.ค. 2557 ]258
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ปี1 [ 15 ธ.ค. 2554 ]235
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ปี [ 15 ธ.ค. 2554 ]237