องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหนอนพยาธิ ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหมอชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]6
3 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบฐูรณาการ ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]4
4 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]4
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]9
6 ฐานข้อมูลสุนัขและแมว ปี 2566 รอบที่ 1 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 27 ต.ค. 2565 ]9