องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม