องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม