องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง


นโยบายบริหารความเสี่ยง 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายบริหารความเสี่ยง 63
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม