องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา [ 30 มี.ค. 2567 ]4
2 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปี 2567-2569 [ 10 ม.ค. 2567 ]10
3 สรุปข้อมูลจำนวนผู้เข้าอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 ก.ค. 2566 ]1
4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]52
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]81
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]55
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การพัฒนาบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]55
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) [ 18 เม.ย. 2566 ]53
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การให้คุณให้โทษและการให้ขวัญกำลังใจ) [ 18 เม.ย. 2566 ]50
10 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]46
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]46
12 หลักเกณฑ์การบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]138
13 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]139
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]130
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]121
16 ประกาศอบต.หันนางาม เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]262
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]260
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]224
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]204
20 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2563 ]198
 
หน้า 1|2