องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พิจารณาทบทวนแผน-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
2 รายงานผล-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
3 ติดตามประเมินผล-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
4 แผนบริหารความเสี่ยง-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
5 นโยบาย-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน-2566 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
7 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 มิ.ย. 2566 ]53
8 การติดตามประเมินผล [ 28 มิ.ย. 2566 ]48
9 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 มิ.ย. 2566 ]54
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]57
11 การบริหารความเสี่ยง เลือก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]69
12 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 18 เม.ย. 2566 ]43
13 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]55
14 กฏบัตร อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]43
15 คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]52
16 นโยบาย อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]48
17 บทที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]48
18 บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]44
19 บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]47
20 บทที่ 1 บทนำ บริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]45
 
หน้า 1|2