องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 24 เม.ย. 2566 ]55
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.หันนางาม [ 19 เม.ย. 2566 ]39
3 คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 7 เม.ย. 2566 ]42
4 คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]49
5 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 6 มี.ค. 2566 ]52
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 มี.ค. 2566 ]46
7 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรืองร้องเรียน ร้องทุกกข์ [ 2 มี.ค. 2566 ]52
8 คู่มือแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน [ 2 มี.ค. 2566 ]61
9 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2566 ]62