องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน [ 6 ก.พ. 2566 ]52
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 16 ม.ค. 2566 ]75
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]198
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก [ 10 เม.ย. 2561 ]206
5 ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชน [ 3 ธ.ค. 2558 ]221
6 คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน [ 3 ธ.ค. 2558 ]224
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ย [ 3 ธ.ค. 2558 ]267
8 คู่การให้บริการประชาชน [ 30 พ.ย. 542 ]215
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]195
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]201
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561รอบ 6 เดือนแรก [ 30 พ.ย. 542 ]200